Wojsko receptą na bezrobocie?

Straciłeś pracę w wyniku pandami? Zgłoś się na ćwiczenia wojskowe! Wojsko Polskie przygotowało ponad 20 tyś. miejsc w 40 jednostkach wojskowych na terenie całego kraju dla osób, które chcą wziąć udział w szkoleniu rezerw lub szkoleniu przygotowawczym, a później związać swoją przyszłość z mundurem. Wnioski od osób, które w wyniku sytuacji epidemicznej w kraju utraciły prace, a teraz chcą wziąć udział w ćwiczeniach, będą traktowane priorytetowo.

Mówi major Krzysztof Szmyt, zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Rybniku. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu powinny zgłosić się do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwych dla miejsca zamieszkania.