Wojsko przebadało podopiecznych “DPS Złota Jesień”

Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu odbyła się akcja badań kontrolnych pracowników pod kątem obecności koronawirusa SARS-CoV-2.

Przeprowadzenie zbiorowych badań dla tej wyjątkowo narażonej na zachorowania grupy osób jest efektem pisma Powiatu Raciborskiego kierowanego do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz inicjatywy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Próbki do badań pracowników oraz części losowo wybranych pensjonariuszy ośrodka pobierali żołnierze Jednostki Wojskowej AGAT z Gliwic, Jednostki Wojskowej DESANT z Bielsko-Biała oraz Jednostki Wojskowej Sił Powietrznych z Krakowa.