Wojsko interesuje się budynkiem szkoły w Kuźni Raciborskiej

Burmistrz Kuźni Raciborskiej rozmawia z Ministerstwem Obrony Narodowej w sprawie utworzenia na terenie gminy jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej. Gmina zaproponowała dwie lokalizacje, pierwsza to była szkoła podstawowa przy ul. Arki Bożka, a drugim obiektem jest Caritas przy ul. Jagodowej, w którym już kiedyś stacjonowało wojsko. – Po wstępnej analizie mundurowi zdecydowali się na byłą szkołę podstawową – wyjaśnia burmistrz Paweł Macha.

Do budynku po byłej szkole podstawowej urząd chciał przenieść cześć swoich jednostek. Złożone zostały już nawet projekty na dofinansowanie na modernizację obiektu.

Plan B przewiduje remont obiektu przy ul. Jagodowej, gdzie zostanie przeniesiony ZGKiM oraz MOPS. Rozmowy w sprawie przejęcia szkoły zakończą się jeszcze w tym miesiącu. Uruchomienie jednostki ma nastąpić w województwie śląskim w przyszłym roku.