Wojewoda zmienił nazwy kolejnych ulic Rybnika

Wojewoda Śląski wydał kolejne zarządzenia, na mocy których zmienione zostaną nazwy kilku ulic w Rybniku. Zmienione zostały nazwy: ul. Leona Kruczkowskiego (dzielnica Boguszowice Stare) na ul. prof. Tomasza Strzembosza, ul. Józefa Stawiarza (dzielnica Chwałowice) na ul. Jerzego Malchera oraz ul. Stanisława Drzymały (dzielnica Meksyk) na ul. Jerzego Giedroycia.

Urząd Miasta Rybnika przypomniał przy tej okazji, że w związku z tzw. „ustawą dekomunizacyjną” od 1 stycznia tego roku ulica Władysława Hibnera w dzielnicy Marko-Nowiny, zmieniła nazwę na ul. ks. Henryka Jośki. Uchwałę w tej sprawie podjęli rybniccy radni w marcu. Natomiast w grudniu weszła w życia zarządzona przez Wojewodę Śląskiego zmiana nazwy ulicy Armii Ludowej (dzielnica Boguszowice Stare) na ulicę Jana Karskiego.

W tym roku zmienione przez wojewodę śląskiego zostały już nazwy kilku innych rybnickich ulic: ul. Braci Nalazków (dzielnica Boguszowice Stare) na ul. Mariana Rejewskiego, ul. Jana Kawalca (dzielnica Maroko-Nowiny) na ul. Marokanów, ul. Józefa Wieczorka (dzielnica Maroko-Nowiny) na ul. Serdeczną, ul. 9 Maja (dzielnica Maroko-Nowiny) na ul. Szczęśliwą oraz ul. 26 marca (dzielnica Rybnik-Północ) na ul. Bolesława Leśmiana.

W związku ze zmianami nie trzeba zatem wymieniać m.in. dowodów osobistych, praw jazdy czy też dowodów rejestracyjnych samochodów lub innego pojazdów. Nie trzeba również zgłaszać zmiany swoich danych adresowych, np. w sprawach podatkowych czy związanych z wywozem śmieci.