Wojewoda: Szpital nadal pozostanie jednoimienny

Szpital Rejonowy w Raciborzu

Raciborski szpital jednoimienny na razie nie będzie przywrócony do stanu sprzed pandemii koronawirusa. To decyzja wojewody śląskiego. Powodem jest wysoka liczba zakażonych osób w regionie, dlatego wygaszenie placówki przesunięte będzie w czasie.

W szpitalu przy „Gamowskiej” od 1 czerwca przywrócono do funkcjonowania jedenaście poradni specjalistycznych:

 

 1. Poradnia Chirurgii Dziecięcej
 2.  Poradnia Urologiczna
 3.  Poradnia Diabetologiczna
 4. Poradnia Otolaryngologiczn
 5.  Poradnia Okulistyczna
 6.  Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 7.  Poradnia Chirurgii Szczękowej
 8. Poradnia Dermatologiczna
 9.  Poradnia Chirurgii Ogólnej
 10.  Poradnia Onkologiczna
 11.  Poradnia Ginekologiczna