Wojewoda śląski ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe

Ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie raciborskim.

Zarządzenie Wojewody:

Mając na uwadze przewidywane silne opady deszczu oraz występujące przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych wód na posterunkach wodowskazowych ogłaszam z dniem 13.10.2020 od godz. 17:00 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie następujących powiatów: bielski, cieszyński, wodzisławski, raciborski, żywiecki oraz miasta Bielska-Białej.

Zobowiązuję wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów z ww. terenów oraz wszystkie służby zabezpieczenia przeciwpowodziowego do podejmowania niezbędnych czynności organizacyjnych i technicznych w celu zminimalizowania mogącego powstać zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożenia środowiska.

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odpowiada za niezwłoczne powiadomienie właściwych starostw i służb o treści zarządzenia.

Zobowiązuję starostów do niezwłocznego powiadomienia właściwych gmin o treści niniejszego zarządzenia.

Aktualny stan Odry