Wojewoda przyjechał do Rybnika. Rozmawiał o przekroczeniu norm smogu

źródło: katowice.uw.gov.pl

Śląski Urząd Wojewódzki podaje, że wizyta Jarosława Wieczorka miała związek z przekroczeniem wszelkich norm stężenia toksycznych pyłów w powietrzu. Wojewoda śląski rozmawiał o tym problemie z prezydentem miasta, Piotrem Kuczerą.

Od kilku dni w województwie śląskim dopuszczalne normy emisji pyłu PM10 były przekroczone nawet o kilkaset procent. W Rybniku, decyzją władz miasta, na dwa dni zawieszono zajęcia lekcyjne w szkołach. – Bezpośrednią przyczyną był fakt, że w poniedziałek na korytarzach szkolnych unosił się dym. Nie mogliśmy ryzykować zdrowia dzieci – wyjaśniał prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek otrzymał ze strony władz miasta zapewnienia, iż uczniowie i przedszkolaki, którymi rodzice nie mogli zaopiekować się w czasie zawieszenia lekcji, mają zapewnione zajęcia w placówkach oświatowych.

Prezydent Kuczera zaapelował do wojewody o przyspieszenie działań dotyczących wprowadzenia standardów emisyjnych dla kotłów węglowych oraz ustalenia norm jakości paliw stałych. Wojewoda śląski podkreślał, iż temat ten przez lata był zaniedbywany, dlatego nie można w krótkim czasie, w ciągu miesiąca czy dwóch, wprowadzić rozwiązań systemowych. – Od kwietnia ubiegłego roku rozpoczęto przygotowania do wydania rozporządzeń dotyczących ustalenia norm jakości i standardów emisyjnych. Obecnie temat jest w uzgodnieniu międzyresortowym ministerstw rozwoju, energetyki oraz ochrony środowiska – wyjaśniał wojewoda.