Wodzisławski szpital kupi nową karetkę

Pół miliona złotych pozyskał z Ministerstwa Zdrowia szpital w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach – pieniądze przeznaczone będą na zakup nowej karetki, która zastąpi wysłużony już pojazd z 2014 roku. Nowa karetka trafi do placówki na początku lipca, 20 tysięcy z kwoty dofinansowania przeznaczone zostanie na zakup środków ochrony indywidualnej.

Powiatowe szpitale w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach pozyskały 520 tys. zł w ramach projektu Ministerstwa Zdrowia pod nazwą „Realizacja zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19” współfinansowanego przesz Unię Europejską w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. Z tej kwoty 442 tys. zł pochodzi z budżetu Unii Europejskiej, reszta to środki krajowe. Większość (pół miliona złotych) została przez nasze szpitale przeznaczona na zakup nowego ambulansu. Na środki ochrony indywidualnej z kolei zostanie wydatkowane 20 tys. zł.