Wodzisławski Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych

Wodzisławski teatr najlepszy na „Para buch, teatr w ruch”. Na tegoroczną edycję Przeglądu Teatrów Osób Niepełnosprawnych złożyło się dziewięć spektakli. Tym razem pierwsze miejsce przyznano grupie teatralnej z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawaczo-Rewalidacyjnych z Wodzisławia Śląskiego. Z drugiego miejsca w przeglądzie cieszyć mogli się aktorzy ze Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną „Kamienna Tęcza” z Wrocławia. Z kolei trzecie „wygrali” sobie artyści z Zespołu Szkolnego nr 9 z Jastrzębia Zdroju.
Nagroda specjalna, przyznawana przez publiczność powędrowała do grupy z Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży. – Byliście piękni na scenie, skradliście nasze serca. Wspaniale rozwijacie poziom spektakli, sposób ich prezentacji, wrażliwość artystyczną i pomysłowość – akcentowało jury. A tegorocznym scenicznym poczynaniom przyglądali się niezawodni: Izabela Karwot, Jan Chmiel oraz Marek Grzebyk. Za ekspresję dodatkowo wyróżniono Jakuba Gołego, aktora z jastrzębskiego ZS nr 9.
Dzisiaj, na tej scenie wygrali wszyscy uczestnicy naszego przeglądu. To impreza, którą traktuję szczególnie i zawsze z wielką sympatią – mówi Krzysztof Jaroch, dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury.
Poza przedstawieniami uczestnicy przeglądu mogli oddać się sztuce na warsztatach relaksacyjno-plastycznych, animacjach plastycznych i seansach filmowych.