Woda na Chodkiewicza ma wrócić wieczorem

Oto komunikat opublikowany przez spółkę Wodociągi Raciborskie:

“Do poważnej w skutkach awarii doszło na sieci wodociągowej na ul. Chodkiewicza w Raciborzu. Firma budująca infrastrukturę gazową, podczas prac przewiertowych, uszkodziła sieć wodociągową należącą do Wodociągów Raciborskich oraz sieć wewnętrzną należącą do Spółdzielni Mieszkaniowej Nowoczesna. Uszkodzenie jest bardzo rozległe i skomplikowane w naprawie, ponieważ wodociąg został uszkodzony na długości ponad 40 m i usuwanie awarii polega na jego wymianie w całości. Wodociągi Raciborskie przywróciły już działanie sieci należącej do Spółki, obecnie naprawiana jest wewnętrzna sieć, będąca własnością Spółdzielni Nowoczesna. Spółka planuje zakończenie prac i wznowienie dostaw wody wieczorem w czwartek 2 lipca. Wszelkie koszty związane z naprawą zostaną pokryte przez firmę, która spowodowała awarię.”

Jak informowali nas słuchacze, wody na osiedlu nie ma od trzech dni, co przy wysokich temperaturach za oknami i trwającej pandemii stanowi ogromne utrudnienie dla mieszkańców dotkniętych awarią terenów.