Wniosek o dodatek solidarnościowy złożysz wyłącznie elektronicznie

Można się już ubiegać o dodatek solidarnościowy. Przysługuje on tym osobom, z którymi po 15 marca 2020 r., pracodawca rozwiązał umowę o pracę lub ich umowa o pracę na czas określony po tym terminie została rozwiązana. ZUS będzie miał 7 dni na wypłatę pieniędzy. Szczegóły zdradza Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu.

Wniosek o dodatek solidarnościowy można składać tylko i wyłącznie w formie elektronicznej.

Za osobę pobierającą dodatek opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.