Wniosek gotowy. Potrzeba tylko 5 milionów złotych

Do końca marca starostwo powiatowe w Raciborzu ma czas, żeby złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie do modernizacji szpitala w zakresie energii odnawialnej. Pierwotnie wnioski można było składać do czerwca, jednak ze względu na duże zainteresowanie podmiotów środkami, fundusz skrócił o trzy miesiące okres przyjmowania zgłoszeń. Starosta Ryszard Winiarski zapewnia, że dokumentacja jest gotowa i zostanie złożona w terminie.

Powiat chce zainwestować w pompy ciepła, panele solarne oraz nowoczesną kotłownię. – Jednak 5 milionów, które trzeba wyłożyć na inwestycję to dużo, musimy z czegoś zrezygnować, aby ograniczyć koszty – dodaje starosta.

W ramach projektu szpital ma być wyposażony m.in. w nowoczesne zabezpieczenie ppoż, potrzeba na to około 3 milionów złotych. O środkach na wkład własny starosta zamierza rozmawiać z prezydentem oraz przedstawicielami gmin.