Wkrótce ruszy drugi etap remontu drogi powiatowej w Tworkowie

Wkrótce ruszy drugi etap przebudowy drogi powiatowej od DK 45 w Tworkowie w kierunku osady Wydale do końca obszaru zabudowanego.

Pierwszy etap udało się zakończyć w zeszłym roku, teraz chcemy zakończyć tę inwestycję – mówi starosta raciborski Grzegorz Swoboda.

Drugi etap jej remontu również finansowany będzie po połowie ze środków powiatu raciborskiego i gminy Krzyzanowice.