Wkrótce remont ronda Boguszowickiego

Uwaga kierowcy od 20 października, w związku z planowanym remontem nawierzchni ronda Boguszowickiego w Rybniku, wystąpią utrudnienia w ruchu.

Z uwagi na fakt, że zostaną zamknięte ulice: Boguszowicka i Żorska (odcinek od ulicy Zakątek do ronda Boguszowickiego), ruch pojazdów będzie odbywał się tylko na kierunku ulic: Prosta (droga dwujezdniowa) – Żorska (kierunek do Żor) i odwrotnie przez pas dzielący jezdnię przy wykorzystaniu sygnalizacji świetlnej wahadłowej.

Wprowadzone zostaną następujące objazdy:

Objazd ul. Boguszowicka, Boguszowice:

Rondo Boguszowickie, ulicą Żorską przez rondo Ligockie, rondo Sygnały, rondo Gotartowickie, ulicą Gotartowicką do ulicy Małachowskiego/Boguszowickiej,

Objazd ul. Prosta, Żorska:

Ulicą Boguszowicką/Małachowskiego, ulicą Gotartowicką, ulicą Żorską przez rondo Gotartowickie, rondo Sygnały, rondo Ligockie, rondo Boguszowickie do ulicy Prostej.

Planowane utrudnienia potrwają kilka dni – w zależności od warunków atmosferycznych.

W związku z utrudnieniami w ruchu zmianie ulegnie rozkład jazdy niektórych autobusów.

Autobusy linii 42, 45, 46, 48 i 52 jadące w kierunku Boguszowic lub Żor od przystanku Ligocka Kuźnia Kaplica pojadą ul. Karola Miarki i Żorską do przystanku  Ligocka Kuźnia Rondo Boguszowickie, który zostanie przeniesiony w rejon wahadła i dalej po trasie.

Linia 46 od przeniesionego przystanku Rondo Boguszowickie pojedzie ul. Żorską, Gotartowicką do przystanku Rybnik Boguszowice Stare.

Z obsługi wyłączone będą przystanki:

Rybnik Ligota Ligocka Kuźnia Boguszowicka,

Rybnik Boguszowice Stare Raszowiec.

Dodatkowo do obsługi zostaną włączone przystanki:

Rybnik Ligota Ligocka Kuźnia,

Rybnik Gotartowice,

Rybnik Gotartowice Straż,

Rybnik Gotartowice Gotartowicka.

Autobusy linii 46 jadące w kierunku Orzepowic od przystanku Rybnik Boguszowice Stare pojadą ul. Gotartowicką, Żorską do przystanku Rybnik Ligota Ligocka Kuźnia Rondo Boguszowickie.

Z obsługi wyłączone będą przystanki:

Rybnik Boguszowice Stare Raszowiec,

Rybnik Ligota Ligocka Kuźnia Boguszowicka.

Dodatkowo do obsługi zostaną włączone przystanki:

Rybnik Gotartowice Gotartowicka,

Rybnik Gotartowice Straż,

Rybnik Gotartowice,

Rybnik Ligota Ligocka Kuźnia.

Zakres wprowadzonych zmian może mieć wpływ na obsługę wszystkich linii obsługujących przystanki po trasie objazdu i mogą wystąpić  odchylenia od planowanych godzin obsługi poszczególnych przystanków.