Wizyta starosty w USA. Pojechał jako jeden z dziesięciu

=14948236382990301_n.

Starosta krapkowicki Maciej Sonik jako absolwent Szkoły Liderów Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności bierze udział w konferencji poświęconej samorządności, na którą został zaproszony przez Departament Stanów Zjednoczonych. Chociaż wizyta nie ma bezpośredniego przełożenia na sprawy powiatu to jest sporym wyróżnieniem.

Wcześniej udział w podobnych spotkaniach brali prezydenci i premierzy Wielkiej Brytanii, Francji, czy Polski. Teraz do Stanów Zjednoczonych jako jeden z 10 wybranych pojechał starosta krapkowicki. Po raz pierwszy od 10 lat konferencja dotyczy spraw samorządu terytorialnego.

-mówi starosta krapkowicki. Efektem uczestniczenia w konferencji ma być możliwość zaadaptowania dobrych praktyki, pomysłów oraz kontaktów na lokalnym gruncie.