Wierzyciele RAFAKO Engineering za Układem

źródło: rafako.com.pl/centrum prasowe

Wierzyciele RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji opowiedzieli się za zawarciem układu i kontynuowaniem działalności Spółki. Wynik głosowania potwierdził Nadzorca Układu, który stwierdził przyjęcie Układu.

Spółka złożyła w Sądzie wniosek o zatwierdzenie Układu.

Przyjęcie układu nastąpiło zdecydowaną większością głosów wierzycieli. – Propozycje układowe, jakie Spółka złożyła wierzycielom, są wiarygodne i z jednej strony odzwierciedlają nasze możliwości, a z drugiej, szanują interesy wierzycieli, którzy mogą liczyć na znaczące zaspokojenie – powiedział Łukasz Hołubowski, Prezes Zarządu RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji. – Wynik głosowania pokazuje zarazem, że nasi kontrahenci chcą z nami współpracować i dobrze oceniają potencjał i możliwości rozwoju Spółki oraz przedstawiony przez Spółkę plan restrukturyzacji. Po zatwierdzeniu układu przez Sąd i jego uprawomocnieniu, Spółka zamierza aktywnie pozyskiwać kolejne zlecenia.

Nasz plan działania na najbliższe lata i założenia w zakresie przychodów są realistyczne i pozwolą na rozwój spółki a zarazem wypełnienie zobowiązań układowych – powiedział Marcin Jankowski, Wiceprezes Zarządu RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji, dodając, że Spółka planuje ponownie aktywnie uczestniczyć w przetargach i zadaniach inwestycyjnych w Polsce w branży energetycznej oraz oil & gaz. – Jesteśmy przekonani o istotnej roli i potencjale RAFAKO Engineering na polskim rynku – dodał.

RAFAKO Engineering istnieje od 2007 roku. Spółka realizowała wiele dużych projektów w segmencie ropy i gazu oraz budownictwa energetycznego. Ostatnio była odpowiedzialna za rozruch nowego bloku 910 MW w Jaworznie, a obecnie zajmuje się m.in. pracami serwisowymi na tym projekcie.

 

mat: RAFAKO