Więcej klas w nowym roku szkolnym w raciborskich szkołach

Powiat Raciborski przygotował wstępne propozycje kierunków naboru do szkół ponadpodstawowych na przyszły rok szkolny.

Planujemy uruchomienie kilku nowych kierunków, przede wszystkim w naszych technikach – mówi wicestarosta raciborski Marek Kurpis.

Uczniowie będą mieć również do wyboru kilka nowych specjalizacji w szkołach branżowych. Ponadto poszerzy się oferta raciborskich liceów.

Szczegółowe informacje o nowych kierunkach i tegorocznym naborze pojawią się nas tronach internetowych wszystkich wymienionych szkół, a także w corocznym informatorze naborowym.