Wiadomo, kto będzie rządził w powiecie krapkowickim

porozu

Nie było jeszcze pierwszej sesji, ale jest już jasne, kto będzie sprawował władze w powiecie krapkowickim w kadencji 2014 – 2018. Wczoraj w godzinach wieczornych zawiązała się Wspólnota Powiatowa, w skład której wejdą radni 4 komitetów. Jej trzon stanowić będzie Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Sonika.

Najwięcej mandatów do powiatu – osiem – zdobył komitet Mniejszości Niemieckie. Wiadomo jednak, że ten wynik na niewiele się przyda. Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Sonika oraz radni z ramienia PIS-u, Razem dla Obywateli i SLD utworzyli Wspólnotę Powiatową, która liczbą 11 radnych będzie miała większość w radzie.

-mówi starosta krapkowicki Maciej Sonik. Dwóch kandydatów wchodzących w skład porozumienia ma szanse wygrać w drugiej turze w wyborach na wójta Strzeleczek oraz na burmistrza Krapkowic. Nie zachwieje to jednak równowagą Wspólnoty Powiatowej, a wręcz jak mówi starosta Maciej Sonik- pozwoli na lepszą współpracę na linii powiat – gminy.

Nowy zarząd zostanie powołany prawdopodobnie na sesji 26 listopada.