Wg RIO raciborska Rada Miasta nie przekroczyła uprawnień

Regionalna Izba Obrachunkowa nie dopatrzyła się przekroczenia uprawnień przez raciborską Radę Miasta – przypomnijmy, chodzi o głosowanie nad autopoprawkami prezydenta Dariusza Polowego do tegorocznego budżetu miasta.

Decyzja RIO oznacza, że nie ma prawnych przeciwwskazań do realizacji przez prezydenta przegłosowanej przez radnych uchwały zmieniającej plany finansowe miasta. Prezydent czeka na pisemne uzasadnienie tej decyzji.