WFOŚiGW w Katowicach wręczył Zielone Czeki

ziel

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach rozstrzygnął konkurs „Zielone Czeki”. Uroczystość odbyła się w Kinoteatrze Rialto w Katowicach. Nagrody przyznawane są dla pasjonatów ekologii, którzy realizują różne zadania poświęcając swój czas i często także własne pieniądze. Dotychczas nagrodzonych zostało ponad 220 osób. – Odpowiedzialność za środowisko to obecnie nasze najważniejsze wyzwanie na przyszłość – mówił podczas gali prezes WFOSiGW w Katowicach Andrzej Pilot.

– Nagrody przyznano w sześciu kategoriach. Decyzją kapituły przyznanych zostało 13 Zielonych Czeków, 3 nagrody zespołowe oraz 4 nagrody indywidualne – mówi wiceprezes Adam Liwochowski

Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 55 zgłoszeń.

Zielone Czeki 2015 laureaci:

1. Adam Gabryś, Izabela Cogiel, Radosława Radziwończyk-Gabryś za całokształt działalności proekologicznej w ramach Stowarzyszenia „Nasze Kalety”, które aktywnie włącza się w popularyzację wiedzy ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

2. Robert Mysłajek za wieloletnie badania nad składem gatunkowym, ekologią, behawiorem, genetyką i problemami ochrony ssaków województwa śląskiego.

3. Zespół: Ewa Chmielorz, Agnieszka Król, Justyna Soblik – edukatorki z Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci z Mikołowa nominowane za ogromne zaangażowanie i poświęcenie jakim kierują się podczas przygotowania i prowadzenia zajęć dla najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

4. Jarosław Myśliwski za działania mające na celu promocję trasy rowerowej “Leśno Rajza”, w tym m.in. zainicjowania nakręcenia filmu przyrodniczego o tej trasie.

5. Agnieszka Bielska-Brodziak za budowanie mostów i komunikacji między wolontariuszami działającymi na rzecz humanitarnej ochrony zwierząt a środowiskami prawniczymi.

6. Andrzej Lichota – od wielu lat kreator polityki ekologicznej Chorągwi Śląskiej; dzięki jego aktywności powstało Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

Nagrodę specjalną otrzymał zespół: Anna Tarkowska, Agata Sady, Michał Siedlaczek za działania popularyzatorskie na rzecz śląskiej przyrody i środowiska naturalnego, promocję zasad zrównoważonego rozwoju, wspomaganie edukacji formalnej i nieformalnej oraz kształtowanie świadomości ekologicznej i postaw młodego pokolenia – publikacje o zasięgu ogólnopolskim – promocja na terenie całego kraju.