Ważny dokument dla przyszłości Opolszczyzny

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie strategii rozwoju województwa opolskiego do 2030 roku. Strategia to ważny dokument dla przyszłości województwa. – Mówimy w niej o cenionej jakości życia jako naszym planie na lepszą przyszłość. Tę jakość życia rozumiemy wieloaspektowo – od troski o rodzinę, miejsca pracy i czas wypoczynku – podkreśla marszałek województwa Andrzej Buła.

 W Strategii Opolskie 2030 ujęte zostały cele i kierunki działania, aby region rozwijał się dynamicznie, harmonijnie i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Strategia to dokument niezbędny do skutecznego pozyskiwania funduszy unijnych i wydatkowania środków na rozwój

Strategia Opolskie 2030 wskazuje, w jaki sposób i w jakim kierunku województwo powinno się rozwijać w najbliższych dziesięciu latach. Konsultacje potrwają do końca kwietnia.