Waloryzacja rent i emerytur już od marca

W marcu  emerytury i renty wzrosną o 7 procent, tyle właśnie wyniesie tegoroczna waloryzacja. Podwyżka obejmie świadczenia przyznane do końca lutego tego roku. Ponadto w kwietniu ZUS wypłaci emerytom i rencistom trzynaste emerytury. Szczegóły zdradza Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu.

Waloryzacje otrzymają osoby, które zgromadziły niewiele składek emerytalnych, ale mają długi staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat).

Od 1 marca minimalna emerytura będzie wynosiła 1338,44 zł brutto, czyli o prawie 88 zł więcej niż dotychczas. O tyle samo wzrośnie minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna.

Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła 1003,83 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrośnie do 1350,70 zł. Dodatek pielęgnacyjny wyniesie 256,44 zł.

Trzynastki w kwietniu

ZUS przygotowuje się też do wypłaty tzw. trzynastek. W tym roku to dodatkowe roczne świadczenie będzie miało wartość 1338,44 zł brutto.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymają osoby pobierające m.in.: emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne a także świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Trzynastą emeryturę dostaną pod warunkiem, że mają prawo do wypłaty jednego z tych długoterminowych świadczeń na 31 marca. ZUS wypłaci trzynastki razem ze świadczeniami przysługującymi za kwiecień. To znaczy, że emeryci i renciści otrzymają jeden przekaz lub przelew, który będzie sumą ich comiesięcznego świadczenia i trzynastki.