Walce: wielkość budżetu na przyszły rok to 14 mln złotych

bernard_kubata

W poniedziałek (21.12) na sesji, radni głosować będą nad przyjęciem projektu budżetu gminy Walce na przyszły rok. Budżet będzie mniejszy niż tegoroczny. Wydatki zdominują zadania drogowe i budowa kanalizacji. Pojawi się również kosztowna termomodernizacja.

Całościowa wielkość kasy gminy w 2016 roku, planowana jest na poziomie 14 mln złotych. To o 2 mln mniej niż w tym roku. Zadania inwestycyjne pochłoną 3 mln złotych, czyli prawie 1/5 całości budżetu.

Jak w większości gmin, prawie połowę budżetu stanowią zadania związane z oświatą. O kluczowych zadaniach inwestycyjnych ponownie opowiada wójt gminy Walce – Bernard Kubata:

Ponadto zaplanowano budowę drogi łączącej ulicę Lipową z Opolską, również przebudowę dojazdu do gruntów rolnych, mowa o dwóch drogach w Rozkochowie: Polnej i Budowlanej. 850 tys. pochłonie termomodernizacja publicznego przedszkola w Walcach.

Jak powiedział nam wójt, największym wyzwaniem będzie budowa kanalizacji. Budowa drugiego etapu w Zabierzowie plus dwie inne miejscowości.