W Wodzisławiu Śląskim ważą się losy budżetu na rok 2020.

W przyszłym tygodniu radni Wodzisławia Śląskiego będą głosować nad projektem budżetu na przyszły rok. Przygotowany przez prezydenta Mieczysława Kiecę projekt zakłada duże oszczędności, między innymi w obszarze inwestycji miejskich. Jak sam mówi, wpływ na to miało przede wszystkim zwiększenie liczby zadań nałożonych przez rząd na gminy i efekty wprowadzanych reform przy braku zapewnienia źródeł ich finansowania.

Deficyt ma zostać sfinansowany między innymi z emisji przez gminę papierów wartościowych. Taki stan budżetu spowoduje jednak konieczność ograniczenia przyszłorocznych planów inwestycyjnych miasta.

Projekt przyszłorocznego budżetu Wodzisławia Śląskiego będzie głosowany przez tamtejszych radnych w przyszłym tygodniu.