W Wodzisławiu powstaje Centrum Usług Społecznych

Trwa przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych. Projekt ma na celu pomoc w wyjściu z bezradności wychowawczo-opiekuńczej sześćdziesięciorga rodziców oraz stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dla dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem czy wykluczeniem społecznym z terenu miasta. – Miasto pozyskało na inwestycję prawie 3 mln złotych dofinansowania – wyjaśnia Mieczysław Kieca, prezydent miasta.

W centrum pracować będą pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, wychowawcy czy też asystenci rodzinni. W obiekcie będą organizowane zajęcia dla dzieci, które otrzymają pomoc w nauce i rozwiązywaniu codziennych problemów. Zaplanowano również zajęcia dla rodziców oraz różne formy terapii i mediacji.