W Wodzisławiu łatwiej uzyskasz poradę prawną

Na terenie powiatu wodzisławskiego od stycznia funkcjonować będą cztery punkty nieodpłatnych porad prawnych oraz dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Pomoc prawna będzie udzielana każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie stać go na nią. Godziny pracy punktów zostały dostosowane dla klientów tak, aby każda zainteresowana osoba mogła z porad skorzystać. Najdłuższy dyżur (przez 8 godzin codziennie) prowadzony będzie w Wodzisławiu Śląskim, gdyż w jednej lokalizacji działają dwa punkty.

Punkty nieodpłatnych porad prawnych zlokalizowane będą w:

• Wodzisławiu Śląskim – w Zespole Poradni Specjalistycznych przy ul. 26 Marca 164,
• Mszanie – w Urzędzie Gminy Mszana przy ul. 1 Maja 81,
• Rydułtowach – w Rydułtowskim Centrum Kultury przy ul. Strzelców Bytomskich 9a.

Natomiast punkty, w którym świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zlokalizowane będą w:

• Radlinie – w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Solskiego 15,
• Pszowie – w Urzędzie Miasta Pszowa przy ul. Pszowskiej 534.

Na wizyty do prawników oraz doradców obywatelskich do wszystkich punktów należy umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu 32 4120951 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. Pod tym numerem telefonu można również uzyskać informacje na temat harmonogramu działania poszczególnych punktów.

Godziny funkcjonowania punktów pomocy prawnej i obywatelskiej oraz inne szczegółowe informacje dostępne są na stronie powiatu wodzisławskiego w zakładce „Punkty bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich”.