W tym roku nie zabraknie dużych inwestycji

Radni Krzanowic jednogłośnie przegłosowali budżet na 2021 rok. Wydatki gminy wyniosą 25 mln złotych. Wśród planowanych inwestycji znalazły się m.in. remonty dróg gminnych i powiatowych, termomodernizacja budynku urzędu miejskiego w Krzanowicach czy budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mówi burmistrz Andrzej Strzedula.

Poza budżetem gminy zaplanowano również rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Krzanowicach. Inwestycja pochłonie 1,7 mln złotych. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.