W Rybniku trwają konsultacje dotyczące gospodarowania odpadów

Do czwartku, 16 maja można zgłaszać uwagi do projektów uchwał dotyczących gospodarowania odpadami na terenie Rybnika. Przygotowane zmiany w uchwałach związane są z koniecznością przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wprowadzana jest też dodatkowa grupa odpadów zbieranych w sposób selektywny. Ponadto zmiany dotyczą częstotliwości odbioru odpadów w celu dostosowania ilości odbiorów odpadów do faktycznych potrzeb mieszkańców miasta.