W Rybniku przybędzie mieszkań komunalnych

Nowoczesna konstrukcja, jasna elewacja, ekologiczne ogrzewanie i standard multi-komfort – tak wyglądają budynki komunalne na ulicy Kolejowej, których budowa zakończy się za kilka miesięcy. – W każdym z budynków powstanie po 16 mieszkań komunalnych o metrażach od 36 do 65 m2 – tłumaczy Agnieszka Skupień z urzędu miasta.

Przy budowie stosowane są wysokiej jakości materiały, dzięki którym koszty eksploatacyjne będą niższe. Budynki będą energooszczędne, mieszkańcy będą też mogli liczyć na komfort akustyczny.

Inwestycja miała zakończyć się w lipcu br., jednak z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych  robót termin realizacji został wydłużony do września br..

– Te roboty dodatkowe to między innymi konieczność usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej poprzez przebudowę i zabezpieczenie kabli na podstawie uzgodnionego projektu. Wykonany zastanie wjazd do budynku z drogi dojazdowej od strony północnej.  Zostaną ponadto zamontowane programatory czasowe niezbędne do programowania czasu pracy pompy cyrkulacyjnej do instalacji c.o. i cwu, które przyczynią się do podniesienia energooszczędności. Ze względu na zmianę warunków wodociągowych konieczne jest wykonanie projektu zamiennego i uzyskanie pozwolenia na włączenie się do nowo powstałej sieci wodociągowej, co przyczyni się do kolejnej zmiany terminu realizacji – wyjaśnia Artur Gliwicki, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

Znajdujące się w budynkach lokale zostaną przeznaczone dla osób znajdujących się na liście uprawnionych do zawarcia umowy najmu mieszkania komunalnego na czas nieoznaczony. Przekazanie budynku do użytkowania planowane jest na początku 2022 roku, czynsz będzie wynosił 9,96 zł/m2.

– Inwestycja w budynki komunalne na ulicy Kolejowej to ważny krok na drodze do poszerzania oferty mieszkaniowej Miasta Rybnika. W te działania wpisuje się też modernizacja kamienicy przy ulicy Bolesława Chrobrego 13 oraz powołanie spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Twój Dom”, której zadaniem jest budowa mieszkań i udostępnianie ich na zasadach najmu – wyjaśnia prezydent Rybnika Piotr Kuczera.