W Rybniku powstanie Wyższa Szkoła Zawodowa

foto: UM Rybnik

W Rybniku powstanie Wyższa Szkoła Zawodowa, w której kształcić się będzie personel medyczny i pielęgniarski. List intencyjny w tej sprawie podpisali wczoraj w mieście prezydent Rybnika Piotr Kuczera, przewodniczący Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego Mieczysław Kieca i marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Prezydent Rybnika Piotr Kuczera zwracał uwagę, że rybnicki kampus od kilku lat czekał na tego typu inicjatywę.

To dowód na to, że możliwa jest współpraca między samorządami mimo często pojawiających się różnic w poglądach politycznych – dodawał Mieczysław Kieca.

Wyższa Szkoła Zawodowa w Rybniku może ruszyć już w pierwszym kwartale przyszłego roku.