W Rybniku powstanie “Wspólny stół”

W ramach Światowego Forum Miejskiego w Katowicach rozstrzygnięto konkurs na innowacyjne rozwiązania najbardziej palących wyzwań miejskich. Rybnik to jedno z trzech polskich miast, w których wdrażane będą prototypy takich rozwiązań. – Zdecydowaliśmy się wystartować w kategorii „Miasto odporne na kryzysy” z uwagi na pogłębiające się ubożenie mieszkańców, z których część znajduje się na pograniczu bezdomności – wyjaśnia Agnieszka Skupień z urzędu miasta.

„Wspólny stół” to nie tylko miejsce, w którym będzie można przygotować posiłek. Jak podkreśla Anna Sowik- Złotoś,  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rybniku:

– Zależy nam na stworzeniu dobrej atmosfery, w której można napić się kawy, skorzystać z kącika komputerowego z dostępem do Internetu, czy poczytać lub wypożyczyć książkę z biblioteczki. Dodatkowo animatorzy, którzy będą prowadzić klub, to osoby zajmujące się na co dzień profesjonalnym pomaganiem, co daje możliwość uzyskania wsparcia przez osoby w kryzysie. Rozwiązanie problemu braku możliwości przygotowania posiłków przez osoby ubogie, bezdomne i zagrożone bezdomnością (w tym – z wyrokami eksmisji) zakłada współpracę między jednostkami samorządu terytorialnego, sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami. Najprostszą forma zaangażowania  mieszkańców jest stałe uzupełnianie zaplanowanej przez lokalem lodówki społecznej. Zgłoszenie przez miasto tak sformułowanego wyzwania już pokazało, że mieszkanki i mieszkańcy Rybnika tworzą społeczność wrażliwą na potrzeby innych. Startujemy z pomysłem kuchni i przestrzeni do spotkań, ale nie zamykamy się na inne pomysły. Będziemy obserwować jak nowe miejsce funkcjonuje i wsłuchiwać się w reakcje mieszkańców. Wspólny Stół to wspólna, otwarta na modyfikację inicjatywa, bez narzucania gotowych rozwiązań – podsumowują autorki rozwiązania.

Obecnie trwają rozmowy z rybnickim Sanepidem na temat zasad działania „Wspólnego stołu” i jego lokalizacji.