W Raciborzu złożysz wniosek w ramach programu Czyste powietrze

W raciborskim urzędzie miasta powstanie punkt przyjmowania wniosków w ramach rządowego programu Czyste powietrze. Dzisiaj (26.11) magistrat podpisał porozumienie w tej sprawie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wnioski będą przyjmowane i weryfikowane przez raciborski urząd miasta od stycznia 2020 roku. Mówi Dariusz Polowy, prezydent Raciborza.

– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapewnia szkolenia a w pierwszym okresie zostanie oddelegowana osoba, która wspólnie z pracownikami magistratu i potencjalnymi beneficjentami będzie udzielać informacji i wypełniać wnioski – tłumaczy Adam Lewandowski, wiceprezes WFOŚiGW w Katowicach.

Raciborski magistrat jest 23. samorządem w kraju, który podpisał takie porozumienie. W powiecie raciborskim podobny punkt funkcjonuje już w Kuźni Raciborskiej.