W Raciborzu powstanie Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Trwają działania zmierzające do tego, aby uruchomić w Raciborzu Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Przedstawiciele powiatu podpatrują rybnicki zespół i chcą przenieść standardy tam panujące do Raciborza. – Myślę, że jest to najbardziej profesjonalnie zrobiony i zaadaptowany w rejonie zespół – komentuje wicestarosta raciborski – Marek Kurpis.

Działalność jednostki w Raciborzu poprawi dostęp niepełnosprawnych do orzecznictwa. Teraz muszą oni jeździć do Rybnika. Sytuacja ta ma się zmienić wraz z początkiem 2018 roku. Adaptacja pomieszczeń kosztować ma około 200 tysięcy złotych – wynika z zapowiedzi starostwa.

– mówi starosta raciborski – Ryszard Winiarski. Zespół ma znaleźć się w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu. Pod działalność zespołu konieczne jest wydzielenie części administracyjnej oraz części do spraw orzekania. – W uproszczeniu część do orzekania składa się z dwóch pomieszczeń. Jednego, gdzie lekarz bada pacjenta niepełnosprawnego. W drugim znajduje się zespół do spraw orzekania. Gdybyśmy chcieli dwa zespoły, potrzebowalibyśmy cztery pomieszczenia. Dwa pomieszczenia przypadają na jeden zespół do spraw orzekania. To skomplikowane rzeczy bo np. w tym samym pomieszczeniu i w tych samych porach nie może być prowadzone orzekanie dla dzieci i dorosłych. Wszystkie doświadczenia, które Rybnik miał, ale i problemy które wyszły tam do adaptacji – chcemy tego uniknąć i zrobić to u nas – komentuje wicestarosta.