W Raciborzu powstaną karty zabytków

Miejski Konserwator Zabytków Maria Olejarnik, spotkała się ze studentami PWSZ z wydziału Architektury. Spotkanie to było elementem współpracy w wyniku, której mają powstać karty ewidencyjne dla wybranych zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie miasta Racibórz.

Karty ewidencyjne są podstawowym elementem dokumentacji zabytków, niezbędnej dla ich ewidencjonowania i gromadzenia wiedzy o nich. Studenci dzięki współpracy, w ramach zajęć, mają okazję pracować na faktycznej zabytkowej materii i nauczyć się przedmiotu poprzez praktyczną pracę i współpracę z miejskim konserwatorem zabytków. Podobne spotkania w tym zakresie są planowane w kolejnych latach.