W Raciborzu powstała Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

rip1

Inwestycja znajduje się na terenie składowiska odpadów przy ulicy Rybnickiej. Dziś miało miejsce otwarcie. Cały proces ruszy w ciągu najbliższych tygodni. Instalacja wybudowana została w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne przez przedsiębiorcę z Tylmanowej w Małopolsce. Miasto podpisało z nim umowę na zaprojektowanie, wybudowanie, utrzymanie i eksploatację instalacji:

– mówił Marcin Maurer, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Empol. RIPOK ruszyć ma z początkiem czerwca. Do instalacji trafiać musi co najmniej 20 tysięcy ton odpadów – takie są zapisy umowy. Instalacja przygotowana została na przerobienie około 40 tysięcy ton – mówił prezydent Mirosław Lenk.

Raciborska inwestycja składa się z sortowni odpadów komunalnych, selektywnie zbieranych i kompostowni – mówił nam Leszek Rataj, dyrektor do spraw rozwoju, gospodarki odpadami odpowiedzialny za uruchomienie raciborskiej instalacji.

Zatrudnienie w zakładzie znajdzie około 30-40 osób – głównie kobiet, które pracować będą przy segregacji odpadów.