W Raciborzu pojawił się Mobilny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

ag

Specjalistka od funduszy europejskich udzielała wszelkich informacji na temat środków, procedur i dokumentów potrzebnych do sięgnięcia po dotacje. Po informacje zgłosiło się dziesięcioro zainteresowanych. Punkt uruchomiono w budynku przy ulicy Batorego 7, naprzeciwko Urzędu Miasta.

– informuje Agnieszka Neumann z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Rybniku.

Pomysły na innowacje mile widziane w tym rozdaniu środków z europejskich funduszy. Specjalistka radziła zainteresowanym, jak starać się o środki, ile można z unii dostać, jakie kryteria należy spełniać. – Środki już są. Jesteśmy w trakcie wdrażania środków europejskich – mówiła Neumann.

Jednym z głównych celów wsparcia jest w tym rozdaniu środków rozwój innowacji oraz działalności innowacyjnej. Może być ona rozumiana jako opracowanie albo wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, nowej metody marketingowej lub organizacyjnej – czytamy w opisie funduszy.