W Raciborzu podsumowali projekt OZE

W raciborskim magistracie podsumowano realizowany od roku projekt poświęcony OZE pt. „Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko – czeskim”. To wspólne przedsięwzięcie urzędu miasta, PWSZ w Raciborzu oraz Wyższej Szkoły Technicznej w Ostrawie. W ramach współpracy zorganizowano wspólną konferencję OZE, która wpisała się już w stały kalendarz raciborskich imprez oraz wydano publikację pokonferencyjną. – To co ważne, biorące udział w projekcie uczelnie z Polski i Czech, nawiązały współpracę – wyjaśnia Anna Kobierska Mróz, kierownik referatu przedsiębiorczości i obsługi inwestora.

– PWSZ w Raciborzu włączyła do projektu swoich naukowców, po to, żeby połączyć praktykę, przedsiębiorców oraz inicjatywę miasta, razem z teorią, czyli z tym, co dzieje się na uczelni każdego dnia – tłumaczy Joanna Sokołowska Moskwiak z raciborskiej uczelni.

Projekt zrealizowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa. Partnerem wiodącym był Urząd Miasta w Raciborzu.