W Raciborskich placówkach trwa kompletowanie komisji egzaminacyjnych

Jutro (10.04) absolwenci ostatnich klas gimnazjum powinni pisać dwa egzaminy. Pierwszy, z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, drugi, z języka polskiego. Od wczoraj większość szkół publicznych w powiecie raciborskim podobnie, jak w całym kraju strajkuje. Starania o to, by egzaminy się odbyły trwają w Szkole Podstawowej nr 15 w Raciborzu. Mówi dyrektor placówki Dariusz Malinowski.

Dyrektor jest w stałym kontakcie z organem prowadzącym szkołę oraz wizytatorem.

Informacja o egzaminach gimnazjalnych dla rodziców uczniów SP 15 zostanie przekazana przez dziennik elektroniczny najpóźniej dziś (09.04) do godziny 14.00.

Około 70 uczniów ma pisać egzamin gimnazjalny w Szkole Podstawowej nr 18 w Raciborzu, tutaj także sytuacja jest nie jasna. Mówi dyrektor szkoły Mariusz Kaleta.

– Początkowy scenariusz zakładający udział w komisjach egzaminacyjnych emerytowanych nauczycieli odpada, ponieważ większość z nich nie chce zasiadać w komisjach – dodaje dyrektor.