W przyszłym roku ciąg dalszy scalania gruntów

Ponad 7 milionów złotych trafi do gmin tworzących powiat raciborski na kolejny etap procesu scalania gruntów.

Pieniądze pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Rolnego i środków budżetu państwa, i pozwolą na przeprowadzenie procesu scaleniowego w Lekartowie i Samborowicach w gminie Pietrowice Wielkie oraz w Roszkowie w gminie Krzyżanowice.

Na terenie obu gmin w mijającym roku również prowadzone były działania scaleniowe – ich efektem jest chociażby budowa kilku Dróg Transportu Rolnego, ułatwiających życie nie tylko rolnikom, ale i rowerzystom przemieszczającym się pomiędzy poszczególnymi sołectwami.