W poniedziałek dzieci wracają do szkół

Już w najbliższy poniedziałek (18.01) dzieci z klas 1-3 wrócą do szkół. Same placówki muszą być do tego momentu odpowiednio przygotowane. Prace są na ukończeniu – mówi Kinga Apollo, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej.

Uczniowie poszczególnych klas będą przychodzili do szkoły na różne godziny, popołudniami dłużej dostępna będzie też świetlica szkolna. Nauczyciele, którzy wyrazili taką chęć, przeszli dziś (15.01) testy na obecność koronawirusa.

Jak podaje Śląskie Kuratorium Oświaty, w województwie śląskim po feriach naukę stacjonarną rozpoczyna ok. 128 tys. uczniów klas I-III oraz uczniowie szkół specjalnych. Podobnie jak przed feriami dyrektorzy szkół specjalnych decydują o trybie nauczania i prowadzenia zajęć, przy czym w przypadku szkół podstawowych specjalnych dyrektorzy decydują w zakresie klas IV-VIII. Do grudnia zdecydowana większość szkół specjalnych pracowała stacjonarnie, niektóre szkoły w trybie mieszanym lub zdalnym. Stacjonarnie – podobnie jak do tej pory – pracują również przedszkola (ponad 1600).

W dalszym ciągu dyrektor ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić realizację zajęć zdalnych w szkole tym uczniom, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania. Przed feriami z takiej możliwości w woj. śląskim skorzystało 5766 uczniów, w tym najwięcej – 5344 – to uczniowie szkół podstawowych (ogółem w szkołach podstawowych uczy się ok. 358 tys. uczniów).