W Polskiej Cerekwi muszą się odbyć przedterminowe wybory

polska_cer

Wyborcza procedura jest konieczna po śmierci Krystyny Helbin, wójt gminy. Wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni. Datę wyznaczy premier.

Procedura w wyborach przedterminowych jest taka sama, jak w każdych wyborach samorządowych czy uzupełniających. Muszą zostać zarejestrowane nowe komitety, następnie kandydaci, odbywa się głosowanie. Biorąc po uwagę proceduralny termin – jest wielce prawdopodobne, że wybory odbędą się 25 października. Na ten dzień wyznaczony jest również termin wyborów parlamentarnych.