W piątek i sobotę utrudnienia w Kornowacu

W najbliższy piątek i sobotę na terenie budowy drogi wojewódzkiej numer 935 w Kornowacu – w związku z kolejnym etapem prac w tych dniach całkowicie zamknięty dla ruchu będzie odcinek drogi między kwiaciarnią Orchidea do skrzyżowania z ulicą Pszowską. Oznacza to, że niemożliwy będzie wówczas nawet dojazd do zlokalizowanych tam posesji. Utrudnienia obowiązywać będą od 7 rano do 22.

Poniżej cała treść komunikatu wykonawcy robót, firmy DROG-BUD:

“Generalny wykonawca firma DROG-BUD informuje iż w dniach 20.11.2020 i 21.11.2020 będą prowadzone roboty bitumiczne od sklepu ORCHIDEA w Kornowacu do skrzyżowania z ul. Pszowską polegające na ułożeniu kolejnej warstwy bitumicznej. Prace będą prowadzone całą szerokością jezdni. W związku z powyższym przejazd na tym odcinku będzie niemożliwy. Uprasza się mieszkańców o pozostawienie pojazdów poza odcinkiem na którym trwa przebudowa oraz stosowanie się do poleceń nadzoru i kierujących ruchem. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w tych dniach. Prace będą prowadzone w godzinach 7.00 – 17.00, jednak z uwagi na proces technologiczny wjazd na posesje będzie niemożliwy do godz. 22.00”