W Marklowicach trwają nowe pomiary gruntów i budynków

geodezja

Geodeci ruszyli w teren. W Marklowicach trwają nowe pomiary gruntów i budynków. Ewidencja zostanie uaktualniona. Prace prowadzone będą w dwóch etapach. W ramach pierwszego, który potrwa do końca listopada, zostaną wykonane m.in. prace terenowe. Każdy budynek musi zostać pomierzony, co wiąże się z koniecznością wejścia przez uprawnionych geodetów na teren nieruchomości. Pracownicy firmy geodezyjnej mogą również pytać właścicieli o budynki, np. o rok zakończenia budowy czy technologię wykonania. Drugi etap polegać będzie na wyłożeniu do wglądu gotowych map i rozpatrywaniu zgłoszonych uwag.

W celu ograniczenia ryzyka wpuszczenia do domu czy na posesję osoby nieupoważnionej wszyscy pracownicy wykonujący prace terenowe związane z modernizacją będą legitymowali się specjalnym upoważnieniem starosty do przeprowadzenia prac geodezyjnych związanych z modernizacją. Właściciele nieruchomości będą więc mogli ustalić czy mają do czynienia z pracownikiem firmy wykonującej modernizację. W razie wątpliwości czy podejrzeń będą też dodatkowo mogli zadzwonić do Wydziału Geodezji (tel. 32 453 97 67, 32 45397 10 wew. 644) w celu uzyskania informacji i wyjaśnień – podaje Urząd Gminy w Marklowicach.