W LO I odbyła się konferencja profilaktyczna „Bezpieczeństwo w Działaniu”

W Zespole Szkół Ogólnokształcących numer 1 w Raciborzu odbyła się wczoraj konferencja profilaktyczna zatytułowana Bezpieczeństwo w działaniu. Mówi Tomasz Gubała, profilaktyk:

Przedstawiono projekt metobanku czyli banku metod profilaktycznych, który między innymi ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo młodzieży w sieci. Mówi pedagog Łukasz Iżyk:

Konferencja została podzielona na dwie sesje. Sesja zamknięta, przeznaczona dla specjalistów oraz sesja otwarta, adresowana do uczniów, rodziców i społeczności lokalnej.