W Krzanowicach rusza projekt “Umiem Pływać”

Uczniowie z krzanowickich podstawówek będą uczyć się pływać. Tamtejszy urząd miasta już po raz trzeci zdobył dofinansowananie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację zajęć pływackich dla uczniów klas I-III w ramach projektu „Umiem pływać”. – Pandemia koronawirusa, która nastąpiła wiosną uniemożliwiła kontynuację zajęć od początku tego roku – tłumaczy burmistrz Andrzej Strzedula.

Projekt „Umiem pływać” skierowany jest do uczniów, którzy zamierzają podejmować aktywność fizyczną poza obowiązującymi zajęciami.

Wartość projektu przekracza 17 tysięcy zł. Pozyskane dofinansowanie wynosi 7 tysięcy zł.