W Kietrzu egzamin gimnazjalny rozpoczął się zgodnie z harmonogramem

W Kietrzu również strajk. Przystąpiła do niego większość nauczycieli, ale egzamin gimnazjalny rozpoczął się zgodnie z planem. Mówi dyrektor ZSP w Kietrzu Barbara Jabłońska:

Przed 9:00 kilkudziesięciu uczniów stało w kolejce do auli szkoły przy ulicy Kościuszki, gdzie odbywał się egzamin:

W Kietrzu egzamin gimnazjalny piszą wszyscy uczniowie – to 79 osób. Jak dodaje dyrektor, egzamin ósmoklasisty również odbędzie się zgodnie z harmonogramem.