W KGP oddano hołd Michałowi Kędzierskiemu

Za trzy dni, 24 lipca, obchodzić będziemy Święto Policji. Co roku w pobliżu tej daty mundurowi oddają hołd funkcjonariuszom, którzy służbie poświęcili to co najcenniejsze – swoje życie.

Niestety, w tym roku do grona tych ostatnich dołączył Michał Kędzierski z komendy w Raciborzu, zastrzelony na ulicach miasta w trakcie służby. Tabliczka z jego nazwiskiem znalazła się na Tablicy Pamięci w gmachu Komendy Głównej Policji, pamiątkowe wieńce pod tablicą złożyli między innymi minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński i Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

– Z rzeczy świata tego przetrwają tylko dwie: poezja i dobroć i nic więcej – arcybiskup Józef Guzdek zwracając się do zebranych sparafrazował słowa wieszcza Cypriana Kamila Norwida. –  Łączy nas niezwykła chwila, bo oddajemy hołd tym, którzy pozostawili ślad dobroci pełniąc służbę, ratując zdrowie i życie innych. Wobec majestatu śmierci ale też wobec takiego bohaterstwa nie może być innej postawy aniżeli ta – być razem, pamiętać i wspierać tych, którzy doznali wielkiego cierpienia, osamotnienia.

Modlitwę Pańską odmówili wspólnie przedstawiciele trzech wyznań: katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego.

Na zakończenie uroczystej zbiórki wieńce pod Tablicą Pamięci złożyli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński wraz z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem oraz arcybiskup, metropolita białostocki gen. bryg. ks. Józef Guzdek ordynariusz polowy Wojska Polskiego, w imieniu abp. Jerzego (Pańkowskiego) prawosławnego ordynariusza WP – ks. Andrzej Bołbot naczelny prawosławny kapelan Policji, w imieniu bp. Marcina Makuli ewangelickiego naczelnego kapelana wojskowego, biskupa ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego – ks. por. Dawid Banach, a także zastępcy Komendanta Głównego Policji: nadinsp. Dariusz Augustyniak, nadinsp. Paweł Dobrodziej i insp. Roman Kuster.

aspirant Michał Kędzierski, ur. 1978 r. – zm. 2021 r. Referent Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

Służbę w policji rozpoczął 30 grudnia 2011 r. na stanowisku kursanta Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Następnie, w okresie od sierpnia 2012 r. do października 2014 r., pełnił służbę w Zespole Patrolowym w Komisariacie Policji w Kuźni Raciborskiej. Od 15 października 2014 r. ponownie pełnił służb w Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu, zarówno w pionie prewencji, jak i kryminalnym. Od 1 września 2020 r. był referentem Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji tej jednostki.

Był policjantem sumiennym, rzetelnym, zdyscyplinowanym i zaangażowanym w codzienne problemy społeczeństwa powiatu raciborskiego. Cechowała go odwaga, poświęcenie i serce, które wkładał w sprawy zwykłych ludzi. Był  znakomitym i pewnym towarzyszem na służbie, a także zawsze pomocnym, życzliwym i uczynnym kolegą. Stale doskonalił swój warsztat pracy i rozwijał swoje umiejętności. Jego życiową pasją było dziennikarstwo.

4 maja 2021 r. pełnił służbę na terenie miasta Racibórz, w dwuosobowym patrolu umundurowanym, w oznakowanym radiowozie. O godzinie 7:57, zgodnie z poleceniem dyżurnego KPP w Raciborzu, został skierowany na ul. Chełmońskiego, gdzie około godz. 8.00 przeprowadzał interwencję wobec mężczyzny, który miał wcześniej w przebraniu policjanta zachowywać się w sposób wskazujący, że jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, i przemieszczać się samochodem. Podczas interwencji mężczyzna nagle wyciągnął broń palną krótką i oddał strzał w kierunku policjanta. W wyniku postrzału funkcjonariusz poniósł śmierć na miejscu.

Pośmiertnie awansowany na stopień aspiranta, odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Krzyżem Zasługi za Dzielność” oraz przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  Złotą  Odznaką „Zasłużony Policjant”.