W Kędzierzynie-Koźlu jest trzech stulatków

Stulatkowie w Kędzierzynie-Koźlu mają powody do zadowolenia, bo ZUS wypłaca im specjalny dodatek. Co najmniej takiego wieku dożyły w mieście trzy osoby, a województwie opolskim aż 41. Oprócz listu z gratulacjami, co miesiąc senior w tak zacnym wieku może liczyć na honorowe świadczenie pieniężne w wysokości ponad 3 500 zł brutto.

Po ukończeniu 100 lat życia ten specjalny dodatek wypłacany jest bezterminowo. Swoim emerytom i rencistom ZUS wypłaci pieniądze automatycznie. Nie trzeba o nie zabiegać przez składanie wniosku lub innych dokumentów. Wyjątkiem są osoby, które nie przepracowały w życiu ani jednego dnia. Nie ma ich więc w zusowskiej bazie danych. Zatem z chwilą ukończenia 100 lat powinny złożyć odpowiedni wniosek oraz dokument potwierdzający datę urodzenia, np.: akt urodzenia. Wtedy ZUS będzie mógł wypłacać świadczenie honorowe.

– Specjalny dodatek wypłacamy bez względu na to czy emeryt ma już jakieś dodatki do świadczenia czy nie. Liczy się fakt ukończenia 100 lat życia. Staramy się osobiście dotrzeć do jubilatów i wręczyć im list gratulacyjny. Oczywiście wcześniej pytamy o zgodę na wizytę członków rodziny i mamy na uwadze samopoczucie adresata – mówi Marek Błaszkowicz, kierownik inspektoratu ZUS w Kędzierzynie-Koźlu.

Liczba osób, które otrzymują W Polsce taką „dodatkową emeryturę” z tytułu ukończenia 100 lat ciągle rośnie. W 2007 r. ZUS wypłacał 1,4 tys. świadczeń honorowych, zaś w tym roku już 2150. Zdecydowanie przeważają Panie, których jest aż 1823. Przewiduje się, że w roku 2025 r. liczba stulatków wzrośnie do 4200, a w 2035 r. do 9700.