W Grupie Azoty ukończono pierwszy doktorat wdrożeniowy. Był realizowany z Politechniką Śląską

Na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej odbyła się obrona pracy doktorskiej w ramach pierwszej edycji programu ministerialnego „Doktorat wdrożeniowy”. Stopień doktora uzyskała Urszula Dorosz, pracownik Grupy Azoty w Kędzierzynie-Koźlu.

Tematem pracy doktoranckiej są: “Chemoenzymatyczne metody otrzymywania estrów kwasu mlekowego” – wyjaśnia Danuta Gillner, z Politechniki Śląskiej.

Program ministerialnego „Doktorat wdrożeniowy” zainaugurowany został w 2017 r. przez ówczesne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obecnie działający pod kierunkiem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Większość pracowników Grupy Azoty ZAK, którzy realizują doktoraty wdrożeniowe na kierunkach chemicznych, studiuje na Politechnice Śląskiej. To kolejny element zacieśniający wieloletnią współpracę uczelni z Grupą Azoty