W gminie Pietrowice Wielkie trwa scalanie gruntów

W dwóch miejscowościach gminy Pietrowice Wielkie: Krowiarkach i Amandowie trwa scalanie gruntów. Proces cały czas postępuje, w kolejce czekają następne miejscowości. O szczegółach wójt Andrzej Wawrzynek:

Zostały też już ustalone granice zewnętrzne obszarów scaleniowych dla tych dwóch miejscowości:

Dodajmy, ze w minionym tygodniu starosta raciborski podpisał kolejną umowę na scalanie gruntów w Pietrowicach – to Lekartów.